מדיניות ביטולי עסקה והחזרת מוצרים

  1. ביטול עסקת רכישה על ידי לקוח (במקרה של עסקת מכר מרחוק ברכישה דרך אתר החברה או בהזמנה טלפונית)

1.1 הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (“החוק“) ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010 (“התקנות“) יחולו בהתאמה על עסקת הרכישה בחנות המקוונת באתר ו/או על רכישה באמצעות הזמנה טלפונית מהחברה, לרבות הכללים לביטול הרכישה.

1.2 ככלל, כל לקוח (כהגדרתו בתקנות) יוכל לבטל עסקה בכפוף ובהתאם להוראות החוק והתקנות.

1.3 ביטול כאמור צריך להתבצע בתוך 14 ימים מיום מסירת המוצר ללקוח, באמצעות פניה בכתב לשירות הלקוחות של החברה בדוא”ל: info@arbelstrauss.com .

1.4 תנאי לביטול יהיה כי בתוך תקופת הביטול כאמור ישיב הלקוח את המוצר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא למחסני החברה בכתובת – ארבל שטראוס בע”מ, יקנעם המושבה, מיקוד 2060000, על חשבונו.

1.5 עם ביטול העסקה והשבת המוצר על ידי הלקוח, כמפורט ובכפוף לאמור לעיל, תשיב ללקוח את מלוא סכום העסקה, באמצעות העסקה בנקאית לחשבון אשר את פרטיו ימסור הלקוח במסגרת הודעת הביטול.

במקרה של ביטול העסקה שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה בין המוצר לבין תיאורו באתר, יושב סכום העסקה בניכוי דמי ביטול (ככל שהחברה תחליט לגבות) בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הטובין שרכש הלקוח, או סך של 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם.

1.6 לא תהיה השבה של דמי משלוח שנגבו מהלקוח, ככל והלקוח בחר באפשרות של משלוח המוצר במקום איסוף ממחסני החברה.

1.7 במקרה של מוצר אשר סופק כשהוא פגום, יחולו הוראות ותנאי האחריות הרלוונטיים, כפי שהם מפורטים באתר.

 

Shopping Cart